REVIEW:PREVIEW

posted on 02 Nov 2007 12:23 by misto

  Review-Preview: รวมถึงเรื่องต่างๆที่น่าสนใจจากอนิเม-คอมิคเรื่องต่างๆ

  • Kino no Tabi
  • -คนไม่แคร์สื่อพบคนตรรกะป่วย
  • Katawa Shoujo
  • -เพลงรักแด่เหล่าสาวน้อยผู้มีบาดแผล
  • "LOVE ON 20 PAGES"
  • -ความลงตัวของความรักบน 20 หน้ากระดาษ

ETC: บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอนิเม คอมิคเรื่องต่างๆที่คุณเองอาจจะยังไม่เคยรู้ !!